3 October

Technical due diligence in a deal

Технічний due diligence - це процес аналізу та оцінки технології, продукту, архітектури та процесів в організації до злиття та поглинання компанії чи інвестицій у неї.

Йдеться про виявлення основних ризиків, поточних чи майбутніх, які можуть вплинути на бізнес; наприклад, ризики безпеки та застарілі системи. Це також можливість подивитися на позитивну сторону будь-якої унікальної ІР, інструментів та процесів.

Половина всіх угод зазнає невдачі через проблеми, які з’явилися під час процесу належної перевірки. Це важливий результат, який відіграє важливу роль у угоді. Погані результати можуть закінчитися угодами з меншою вартістю або невдачею угоди.Запрошуємо до участі